SPOLEČNĚ PROTI KORONAVIRU

Nové návrhy zákonů, mimořádná opatření a zákazy přibývají každým dnem. Společně s kolegy jsem proto pro vás připravil základní přehled, ve kterém najdete vše potřebné. 

OPATŘENÍ

PRACUJÍCÍ

ČEŠI V ZAHRANIČÍ

STUDENTI

PODNIKATELÉ

AKTUÁLNÍ STAV

RODIČE

SENIOŘI

KONTAKTY

 

NOUZOVÝ STAV A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH: schválený po zásahu soudu 23. dubna najdete zde. Jedná se však o předběžný harmonogram, který se bude odvíjet od počtu nakažených. Podrobněji také zde.

Nouzový stav - vláda jej vyhlásila 12. března a byl prodloužen do 30. dubna. Následně byl prodloužen do 17. května. Prodloužení vždy musí schválit Poslanecká sněmovna.
 

Zákaz volného pohybu na veřejnosti – byl po zásahu soudu z 23. dubna výrazně rozvolněn. Nově bude možná se na veřejnosti pohybovat ve skupině až 10 osob. Stále však platí povinnost nosit roušku a dodržovat rozestupy 2 metry. Podrobněji zde.

Nošení roušek – pravidla nošení roušek od 25.května jsou zde. Od 25. května dochází k výraznějšímu rozvolnění, detaily zde. Zjednodušeně řečeno - od 25. května nebude nutné mít na veřejnosti roušku, pokud bude člověk sám či s rodinou a bude dodržen odstup od dalších osob minimálně 2 metry. Roušky bude nutné mít v MHD, vnitřních prostorech veřejných budov nebo například v taxi. Uvolnění se již dnes týká žáků ve školách a studentů při přijímacích zkouškách a státnicích. Samozřejmě za splnění předepsaných rozestupů a počtu osob v místnosti.

Zákaz cestování – po zásahu soudu byl rozvolněn rovněž pohyb přes hranice. Ten je umožněn bez omezení, po návratu zpět je však nutné prokázat se negativní testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény. Podrobněji k cestování najdete zde, nebo na stránkách Ministerstva vnitra. Nejnověji také zde.

Sportoviště, restaurace a další služby - platí zrychlený harmonogram, který najdete zde. Podrobněji také k podmínkám provozu najdete zde (24.-27.dubna) a zde (po 27.dubnu). Nejnovější rozvolnění opatření jsou zde.

Hromadné akce
- pravidla zde. Zjednodušeně jsou povoleny akce do 300 osob.

Vyhrazená nákupní doba – zřejmě po zásahu soudu platí. Tedy mezi 8. a 10. ranní je prodej ve velkých prodejnách (nad 500 m2) potravin a drogeriích povolen pouze osobám starším 65 let věku, držitelům průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich doprovodu a zaměstnancům pečovatelských služeb. Senioři jsou také ve velkých obchodech upřednostňováni například při placení.

Hygienická opatření v obchodech – je doporučováno častější dezinfikování košíků a vozíků a upraven je také prodej nebaleného pečiva. Prodejci jsou povinni zákazníkům u každého vchodu poskytnout jednorázové rukavice, ale stačí i mikrotenový sáček.

Nový trestný čin – díky zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí bude úmyslné šíření koronaviru nově trestným činem. V době nouzového stavu jsou obecně všechny trestné činy a přestupky proti zákonu posuzovány přísněji.

 

Sociální služby – byla přijata různá opatření. U pobytové formy sociální péče platí zákaz návštěv osob. Výjimku tvoří návštěvy nezletilých uživatelů, uživatelů s omezenou svéprávností, uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Všichni poskytovatelé sociálních služeb v pobytové formě jsou povinni vyčlenit dostatečné množství lůžek pro uživatele, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19. S tím souvisí samozřejmě i opatření, která zamezí dalšímu šíření. Uživatelé sociálních služeb současně nemohou po dobu nouzového stavu vycházet mimo objekt či areál zařízení. Nově budou všichni noví uživatelé testování na přítomnost koronaviru. Více najdete přímo na webu MPSV.

Zdravotnické služby – až do odvolání se zakazují návštěvy pacientů s výjimkou návštěv nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Nastávajícím tatínkům již je dovoleno být u porodů. Lázně mohou přijímat už i nové pacienty.

 

Úřady - začínají od pondělí 27. dubna fungovat v běžném provozu.

 

PRO STUDENTY

TERMÍNY STÁTNÍCH MATURIT A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: nejnovější informace najdete na webu MŠMT. Společná, tedy státní část maturit odstartuje 1. června, následně pak školní profilová část od 10. června. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy, přesněji na čtyřleté obory proběhnou 8. června, na víceletá gymnázia 9. června.

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLÁCH: najdete zde. Jedná se však o předběžný harmonogram, který se bude odvíjet od počtu nakažených. Podrobněji najdete také zde.

Státní maturity – se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol. Úplně se vynechají slohové práce z cizího a českého jazyka a proběhne jen didaktická část. Pokud ale školy neotevřou do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení fakticky vypočteno ze známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení. Více o maturitách najdete na webu Cermatu.

Přijímací zkoušky na střední školy – proběhnou nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol a bude se konat jen jedno kolo s možnými náhradními termíny. Více najdete na webu MŠMT.

Roušky ve školách – uvolnění nošení roušek se týká žáků ve školách a studentů při přijímacích zkouškách a státnicích. Samozřejmě za splnění předepsaných rozestupů a počtu osob v místnosti. Více výše.

Povinnosti vybraných studentů – nejnověji byla zrušena pracovní povinnost vybraných studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech sociálních oborů.

 

PRO RODIČE

Ošetřovné – bylo rozšířeno pro rodiče dětí do 13 let po celou dobu zavření škol. Nejnověji bylo navýšeno z 60 na 80 % vyměřovacího denního základu (zpětně od 1. dubna). Nově také bude vypláceno za péči o nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu a také těm, kteří se doma starají o své postižené příbuzné členy rodiny po uzavření stacionářů a jiných sociálních služeb. Ošetřovné bude vypláceno i živnostníkům z programu Úřadu práce, který administruje ministerstvo průmyslu. Více o ošetřovném i samotný formulář pro živnostníky je na webu MPO. A bude možnost se doma i prostřídat. Více na webu MPSV.

Zjednodušení dávek - nebude nutné dokládat úřadům práce příjmy a náklady za první letošní tři měsíce. Dávky se totiž vypočítají z posledních tří měsíců minulého roku. Týkat se to bude příspěvku na bydlení, přídavků na děti i příspěvku na péči.

PRO PRACUJÍCÍ

 

Práce v zahraničí či příhraní - po zásahu soudu bylo výrazně rozvolněno. Veškeré informace najdete zde. Zjednodušeně řečeno - pendleři budou moci od 27.dubna přes hranice za prací denně, nikoli ve 14 denních turnusech. Je však zapotřebí každých 14 dní zajistit si test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele.

Vybraná povolání - Pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky, byla udělala výjimka ze zákazu přítomnosti ve školách či jim je zabezpečena nezbytná péče. Zaměstnanci kritické infrastruktury po dobu nouzového stavu nemohou čerpat dovolenou.

Práva a povinnosti - přehled základních práv a povinností vyplývajících ze zaměstnaní najdete také na webu MPSV.

Nezaměstnaní - Nezaměstnaní nebudou muset na úřady práce osobně. Přihlásit se do evidence uchazečů o zaměstnání půjde poštou i elektronicky. Volnější režim bude i u dokládání neschopenek. Ty mohou nezaměstnaní doložit až do 3 dnů. 

PRO PODNIKATELE

 

Daňová přiznání – do 1. července byl odložen termín podání daně z příjmu pro fyzické i právnické osoby. Současně byly prominuty pokuty za pozdější platby a obecně zmírněny pokuty a sankce. Více na webu Ministerstva financí.
 

Odpuštění minimálních záloh - po dobu šesti měsíců (březen-srpen) byly odpuštěny minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Pokud jste už zálohy v březnu zaplatili, započítají se vám za září. Pokud platíte více než je minimum, můžete vše doplatit až v rámci ročního vyúčtování v roce 2021.

 

Kompenzační bonus - byl schválen ve výši 25.000 Kč. Veškeré informace a podmínky jsou zde. nejnověji již byla schválena druhá fáze kompenzačního bonusu, zjednodušeně dalších 19.500 Kč jako kompenzaci za měsíc květen a část června.
 

Elektronická evidence tržeb – po dobu nouzového stavu se úplně pozastavuje elektronická evidence tržeb. S tím byla fakticky odložena i 3. a 4. vlna EET, která začne fungovat nejdříve 3 měsíce po skončení nouzového stavu. Nejnověji je navrhováno odložení do konce roku 2020. Důležité je i to, že si nyní nemusí většina poplatníků z první i druhé fáze vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace na Finančním úřadě. Více najdete na webu Ministerstva financí.


Zaměstnávání handicapované - firmy zaměstnávající handicapované nebudou muset v rámci žádosti o příspěvek na mzdy dokládat tzv. bezdlužnost.

Program COVID – podnikatelé postižení současnou krizí budou moci požádat o půjčku v rámci programu COVID, nově už COVID2, v plánu je již COVID III. Jedná se o bezúročnou půjčku s ročním odkladem a bez minimální výše. Ručitelem půjčky bude stát, přičemž o půjčku bude možné žádat v klasických bankách. Více o programu najdete na webu ČMRZB.

Práce z domova - podnikatelům se doporučuje ve velké míře využít pro zaměstnance tzv. "home office", tedy práci z domova. Více informací najdete na webu MPSV.

Kurzarbeit - podnikatelé mohou využít možnosti kurzarbeitu díky cílenému programu, který bude financován ze strany příslušného Úřadu práce. Více o projektu "Antivirus - Podpora zaměstnanosti" najdete na webu MPSV.  Smlouvy uzavírané s úřady práce budou platné ihned, ne až po zveřejnění v registru smluv.

Dopravci – Až do odvolání je zrušen nedělní a sváteční zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích. Rozhodnutím ministryně financí byla odložena platba záloh na silniční daň (spatná v dubnu a červenci) až do 15. října.

PRO SENIORY

 

Specifické potřeby - Jelikož se jedná o nejohroženější skupinu obyvatel, je doporučováno maximálně omezit pohyb na veřejnosti a kontakt s ostatními. V ideálním případě je možné využít mimořádných služeb měst a obcí, jenž nabízejí seniorům dovoz léků, nákupů či doprovod k lékaři. Senioři mohou také využít vyhrazené doby při nakupování, vždy mezi 8.-10. hodinou ve větších obchodech. Více informací také na webu MPSV.

PRO ČECHY V ZAHRANIČÍ

 

Návrat do domů - vláda vyčlenila speciální finanční prostředky na návrat obyvatel ČR do vlasti. Je však nutné kontaktovat příslušné zastoupení v zahraničí či přímo naše ministerstvo zahraničí. Kontaktní údaje jsou na webu MZV.

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

 

Přehled počtu testovaných, nakažených, uzdravených a úmrtí: denně aktualizovaná statistická čísla Ministerstva zdravotnictví pro celou ČR.

Situace v Moravskoslezském kraji: aktuální informace o situaci v kraji.

KONTAKTY

Důležité kontakty: odkazy na webové stránky jednotlivých ministerstev a také důležitá telefonní spojení najdete zde.

Kontakty v kraji:

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:  595 138 111

Územní pracoviště Opava: 553 668 841

Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin)

Nová telefonní linka dobrovolnické pomoci pro seniory v kraji, kteří nemají přístup k internetu: 595 622 595


Dotazy ke koronaviru: linka 1212 je zároveň linkou první psychické pomoci

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155112