SPOLEČNĚ PROTI KORONAVIRU

Nové návrhy zákonů, mimořádná opatření a zákazy přibývají každým dnem. Společně s kolegy jsem proto pro vás připravil základní přehled, ve kterém najdete vše potřebné. 

OPATŘENÍ

PRACUJÍCÍ

NÁŠ KRAJ

STUDENTI

PODNIKATELÉ

AKTUÁLNÍ STAV

RODIČE

SENIOŘI

KONTAKTY

 

NOUZOVÝ STAV A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Konec nouzového stavu - od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin opět platí na území ČR nouzový stav, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení rozhodla vláda ve středu 30. září 2020. Vzhledem ke stávajícím opatřením se dá očekávat jeho prodloužení.

Aktuálně platná mimořádná opatření – všechna aktuálně plná opatření včetně výjimek najdete zde.

Nošení roušek – s platností od dne 13. října 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), v prostředcích veřejné dopravy a na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. Nejnověji je nutné nosit roušku na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob. Výjimky jsou uvedeny zde.

Zákaz volného pohybu - ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. platí zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, cest za účelem vycestování z České republiky, účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, cest zpět do místa svého bydliště. Podrobněji zde.

Zákaz shromažďování – omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Zákaz shromažďování – s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Výjimku mají například potraviny, drogerie, lékárny, optiky, pneuservisy. Další výjimky najdete zde.

Zavření vybraných provozoven od 14. října platí dočasné uzavření restaurací, barů a klubů. Umožněno je pouze výdejní okénko (provoz take-away) s otevírací dobou do 20 hodin. Výjimku mají hotelové restaurace pro hotelové hosty s omezenou provozní dobou do 20 hodin. Již před tím došlo k úplnému uzavření kin, divadel, galerií, ZOO či vnitřních wellness, bazénů, posiloven a dalších sportovních zařízení.

 

Omezení pohybu po nákupních centrech do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

 

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti od 14. října platí zákaz konzumace alkoholu na veřejných místech.

Omezení provozu úřadů – úřady fungují opět v omezeném režimu pouze ve vyhrazených hodinách. Doporučuji sledovat webové stránky dotčené obce či města. Více informací zde.

Nový trestný čin – díky zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí bude úmyslné šíření koronaviru nově trestným činem. V době nouzového stavu jsou obecně všechny trestné činy a přestupky proti zákonu posuzovány přísněji.

 

PRO STUDENTY

Fungování škol: s účinností od 14. října 2020 bylo rozhodnuto o plošném uzavření škol v celé ČR, tedy ZŠ, SŠ i VŠ, přičemž se přistoupilo k distanční výuce.  Zakázán je také provoz družin či center volného času. Fungování MŠ přerušeno nebylo.

Výjimku z uzavřených škol například pro zdravotníky najdete zde.

Původní nařízení o úplném uzavření kolejí pro studenty VŠ zřejmě nevyjde v platnost.

 

PRO RODIČE

Ošetřovné – s příchodem nového školního roku je v jednání prodloužení ošetřovného pro případ opětovného uzavření škol. Návrh zákona v současnosti projednává vláda. Nejnovější informace najdete na webu MPSV.

V souvislosti s uzavřením škol bude v nejbližší době opět projednáván návrh na ošetřovné.

PRO PRACUJÍCÍ

 

Práva a povinnosti- Veškeré informace pro pracující v souvislostí s pandemií koronaviru najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

PRO PODNIKATELE

 

Nejnověji - po plošném uzavření škol, kulturních a sportovních zařízení a zařízení restauračního typu se pracuje na vytvoření cílených podpor pro podnikatele. Veškeré podobnosti budou zveřejněny vládou v nejbližší době.

 

V legislativním procesu aktuálně je:

  • Ošetřovné v době epidemie

  • Odložení EET až na rok 2022

  • Státní záruky za podnikatelské úvěry

  • Možnost vydávání poukazů pro pořadatele kulturních akcí

  • Změna pravidel pro poskytování dávek

Další nelegislativní nařízení vydávají jednotlivá ministerstva:

  • Generální pardon = odpouštění vybraných pokut a sankcí, posunutí splatností určitý daní (info na webu Ministerstva financí)

  • Ošetřovné pro OSVČ

  • Balíček pomoci kultuře

Daňová přiznání – do 1. července byl odložen termín podání daně z příjmu pro fyzické i právnické osoby. Současně byly prominuty pokuty za pozdější platby a obecně zmírněny pokuty a sankce. Více na webu Ministerstva financí.
 

Odpuštění minimálních záloh - po dobu šesti měsíců (březen-srpen) byly odpuštěny minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění. Pokud jste už zálohy v březnu zaplatili, započítají se vám za září. Pokud platíte více než je minimum, můžete vše doplatit až v rámci ročního vyúčtování v roce 2021.

 

Kompenzační bonus - byl schválen ve výši 25.000 Kč. Veškeré informace a podmínky jsou zde. nejnověji již byla schválena druhá fáze kompenzačního bonusu, zjednodušeně dalších 19.500 Kč jako kompenzaci za měsíc květen a část června. Dále byl schválen kompenzační bonus pro malá s.r.o. a v jednání je rovněž kompenzační bonus pro osoby pracující na DPP a DPČ. Více informací na webu Finanční správy.
 

Elektronická evidence tržeb – po dobu nouzového stavu se úplně pozastavuje elektronická evidence tržeb. S tím byla fakticky odložena i 3. a 4. vlna EET, která začne fungovat až v lednu 2021. Více najdete na webu Ministerstva financí.


Zaměstnávání handicapované - firmy zaměstnávající handicapované nebudou muset v rámci žádosti o příspěvek na mzdy dokládat tzv. bezdlužnost.

Programy COVID – Více o programech najdete na webu ČMRZB.

Práce z domova - podnikatelům se doporučuje ve velké míře využít pro zaměstnance tzv. "home office", tedy práci z domova. Více informací najdete na webu MPSV.

Kurzarbeit - vláda v současné chvíli jedná o prodloužení kurzarbeitu. Nejnovější informace najdete na webu MPSV.

PRO SENIORY

 

Specifické potřeby - Jelikož se jedná o nejohroženější skupinu obyvatel, je doporučováno v případě zhoršení pandemické situace maximálně omezit pohyb na veřejnosti a kontakt s ostatními. V ideálním případě je možné využít mimořádných služeb měst a obcí, jenž nabízejí seniorům dovoz léků, nákupů či doprovod k lékaři. Již byla zrušena vyhrazená doby pro nakupování.

SITUACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

 

Mapa aktuálního výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji zde.

Aplikace eRouška zde.

Žádáme dobrovolníky o pomoc
Prosíme všechny dobrovolníky, kteří nám chtějí pomoci při zvládání zhoršené epidemiologické situace, napište nám na e-mailovou adresu spolu2@msk.cz.

 

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE

 

Přehled počtu testovaných, nakažených, uzdravených a úmrtí: denně aktualizovaná statistická čísla Ministerstva zdravotnictví pro celou ČR.

Všechna platná opatření: najdete na webu vlády.

KONTAKTY

Důležité kontakty: odkazy na webové stránky jednotlivých ministerstev a také důležitá telefonní spojení najdete zde.

Kontakty v kraji:

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:  595 138 111

Územní pracoviště Opava: 553 668 841

Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin)

Nová telefonní linka dobrovolnické pomoci pro seniory v kraji, kteří nemají přístup k internetu: 595 622 595


Dotazy ke koronaviru: linka 1212 je zároveň linkou první psychické pomoci

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155112