TRANSPARENTNÍ KAMPAŇ


Svoji kampaň do Senátu jsem vedl co nejtransparentněji, i díky tomu jsem získal nejlepší možné hodnocení Transparency International.

Veškeré dary do kampaně jsou přijímány na transparentní účet pro dary vedený TOP 09. Seznam všech mých dárců můžete sledovat také zde. Veškeré výdaje jsou směřovány na výdajový transparentní účet vedený TOP 09.

Detailnější informace ke struktuře rozpočtu či managementu kampaně najdete zde. Po skončení kampaně Vám bude k dispozici také závěrečné finanční vyúčtování kampaně.

Znění koaliční smlouvy je Vám k dispozici zde

S úctou,

Herbert Pavera