top of page

Jak předejít sporům o dědictví?

Do poradny dorazila paní důchodového věku, která měla rodinné problémy s jedním ze svých tří synů. Paní již byla ve věku, kdy zvažovala, co nadále bude s jejím majetkem. Kvůli hodně problémovým vztahům s jedním ze synů, paní nechtěla, aby tento syn po ní dědil nemovitý majetek - byt.

S paní byla probrána možnost sepisu závěti s aktem vydědění problémového syna, akt vydědění lze však uplatnit jen v zákonem daných případech a ani jeden z nich nešel u syna paní uplatnit. Paní teda byla dána rada, aby svůj nemovitý majetek převedla ještě za života na své zbylé dva syny, se kterými má výborné vztahy. Paní vlastnila byt v osobním vlastnictví a tedy na základě darovací smlouvy mohla darovat svým dvěma zbylým synům byt do podílového spoluvlastnictví - ½ každému z nich. Dále si paní mohla zřídit Smlouvou o zřízení služebnosti, tzv. služebnosti doživotního bydlení – užívání bytu a zákaz zcizení a zatížení předmětné nemovitosti příslušnou smlouvou o zákazu zcizení a zatížení. Vše se pak dá zapsat do katastru nemovitostí a pro paní by to znamenalo, že by byt bezúplatně převedla na své dva syny, sama v něm mohla bydlet a užívat jej až do konce svého života a dále synové nemohli byt do konce jejího života převést na jinou osobu, ani zatížit např. zástavním právem. Pro paní to pak bylo nejlepší řešení, kdy třetí problémový syn nedostane v rámci dědického řízení podíl na bytu a byt bude pouze ve vlastnictví zbylých dvou synů. Bezplatné právní poradenství je tady i pro Vás! ADRESA: Dolní náměstí 17/9 v Opavě

291 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page