top of page

Neplatí za práci?

Zaměstnavatel muži, který došel do naší poradny, neposílá mzdu. Na adrese pracoviště není možné nikoho najít a zkontaktovat.

Doporučili jsme, pokud dluží déle než 15 dnů od data splatnosti, pracovní poměr ukončil okamžitě. Pokud není možné osobní předání listiny o okamžitém zrušení pracovního poměru, lze ji zaslat doporučeně s dodejkou na adresu zapsanou v obchodním rejstříku. Jaké dokumenty je třeba přichystat a na základě kterého zákona vše nárokovat?
Podle ust. § 56 odst. 2 písm b) zákoníku práce může zaměstnanec podat okamžité zrušení pracovního poměru (nikoliv výpověď), pokud mu zaměstnavatel nevyplatil třeba i část mzdy ani do 15 dnů od uplynutí doby splatnosti. Splatnost mzdy je rovněž dána zákoníkem práce a je to do konce měsíce následujícího po vykonání práce. Není to tedy termín splatnosti, který si určil zaměstnavatel. Pokud tedy dluží zaměstnavatel za mzdu například za měsíc červenec, termín její splatnosti byl 31.8.2023 a možnost podání okamžitého zrušení pracovního poměru nastane nejdříve dne 16.9.2023. Je nutné se ale podívat, zda například částečné výplaty nebyly hrazeny za mzdu za červenec a tedy, zda-li opravdu za měsíc červenec dluží. S okamžitým zrušením pracího poměru dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) je vázáno právo na výplatu 2 průměrných platů (něco jako odstupné). Je ovšem důležité správně koncipovat okamžité zrušení PP.

Jak by mohl vypadat návrh okamžitého zrušení PP?

Okamžité zrušení PP.

Na základě pracovní smlouvy ze dne……………vykonávám práci……………Za měsíce červenec 2023 jsem obdržel jen část mzdy ve výši ....... Kč a stále jsem neobdržel doplatek ve výši………..

S ohledem na tuto skutečnost okamžitě zrušuji z důvodů dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) zákoníku práce shora uvedený pracovní poměr.

Dle ust. § 56 odst. 3 zákoníku práce náleží zaměstnanci při okamžitém zrušení pracovního poměru odstupné ve výši průměrného výdělku v délce výpovědní doby. Žádám tímto zároveň o vyplacení toho nároku.

V ......... dne .........

Máte nárok na doplacení mzdy například od Úřadu práce?

Tato možnost dána dle z.č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti. V tomto zákoně jsou ale stanoveny také lhůty k uplatnění této žádosti a tj. 5 měsíců a 15 dnů od zahájení insolvenčního řízení. V podrobnostech to sdělí na úřadu práce.


Bezplatné právní poradenství je tady i pro Vás!


53 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page