top of page

Jak řešit výpověď z práce?

Mladší pán měl ve svém zaměstnání problémy se zaměstnavatelem, který přestože měl uzavřenou se zaměstnancem pracovní smlouvu na dobu neurčitou, chtěl, aby pán z práce odešel. Pán se ničím neprovinil, nedošlo u něj k žádnému porušení pracovněprávních povinností.

Zaměstnavatel chtěl danou pracovní pozici obsadit jinou osobou, známým zaměstnavatele. Pánovi zaměstnavatel nabídl podpis dohody o výpovědi z pracovního poměru, kterou pán odmítl podepsat – pán byl poučen, že správně ani dohoda o výpovědi z pracovního poměru neexistuje, kdy existuje buď jednostranná výpověď zaměstnance či zaměstnavatele s obvykle dvouměsíční výpovědní dobou, anebo dvoustranná dohoda o ukončení pracovního poměru k určitému sjednanému datu. Po odepření podpisu byla pánovi předána důtka zaměstnavatele, kdy dle zaměstnavatele přišel pán pozdě do práce. Toto obvinění však nebylo pravdivé, kdy pán měl na to i svědky. Další vývoj byl zatím takový, že zaměstnavatel dělal vše proto, aby pán podal výpověď sám od sebe. Některé kroky zaměstnavatele byly v rozporu s právními předpisy a pán byl odkázán na podání podnětu na příslušný inspektorát práce, který daná porušení u zaměstnavatele prošetří. V případě neoprávněně dané výpovědi zaměstnavatele byl pak pán upozorněn na možnost uplatnění neplatnosti výpovědi u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Bezplatné právní poradenství je tady i pro Vás!

205 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page