top of page

VOLEBNÍ PROGRAM

...a jak jej plním

Rok.png
CO CHCI ZMĚNIT?

Vzdělání jako klíč k budoucnosti

 

Ze svých zkušeností učitele a ředitele základní školy vím, že kvalitní vzdělání je klíčem k úspěšné budoucnosti naši dětí. A ačkoli se často mluví o školství jako o prioritě, rozpočet na to mnohdy zapomíná.

Proto považuji za zásadní, aby do škol a školek směřovalo více peněz a mohli tak být zaplaceni opravdu kvalitní učitelé, kteří žáky nebudou nutit nesmyslnému biflování “nazpaměť”, ale povedou je k opravdovému pochopení smyslu učiva a kreativitě.

Postavím se proti necitlivému zavírání menších venkovských škol a povinné předškolní docházce. Mateřské školy by měly fungovat na principu dobrovolnosti a nabízet rodičům služby, které budou vstřícné i vůči rodičům a jejich pracovnímu vytížení.

Silnice bez děr


Stav našich silnic nesouvisí jen s tím jak rychle se někam dostaneme a jak často musíme měnit tlumiče. Mnohem důležitější je bezpečnost - nejen řidičů, ale také chodců nebo cyklistů. Proto bych se rád zaměřil na dlouho plánovaný, ale stále nerealizovaný, projekt přeložky silnice I/56, tedy obchvatu obcí a měst z Ostravy do Opavy přes Kravaře, který ulehčí dopravě mnoha obcí a měst a hlavně přinese klid a zvýšenou bezpečnost jejich obyvatel.

 

Rád bych také více pomohl zpřístupnit Vítkovsko a podpořil výstavbu cyklostezek. Aut přibývá a podporu si zaslouží každý způsob dopravy, který neudělá z našich měst parkoviště. Nekonečné čekání, než se podaří vjet na hlavní cestu je  bohužel realita některých komunikací v našem regionu. Každý den desítky řidičů riskují nebezpečný vjezd do křižovatky, do které se vlastně vjet nedá. To za risk s lidským životem nestojí.

Návrat ke kořenům

 

Náš vztah k půdě je pořád důležitý. Na polích vidíme mnohdy jen řepku a velké lány kukuřice. Současně s tím zažíváme v posledních letech obrovská sucha a přívalové deště, které odnášejí úrodnou půdu z polí. Nesouvisí tyto dvě věci spolu? Samozřejmě ano.

 

Zasadím se o to, aby byly opět dodržovány klasické osevní postupy, byly udržovány polní cesty a vysazovány remízky. Musíme podpořit lesní hospodářství a jeho funkci zadržování vody v krajině.

 

V neposlední řadě chci více podporovat opravdu kvalitní české potraviny a především regionální potraviny. Současně musíme tvrdě vyžadovat od některých nepoctivých českých výrobců i dovozců značení jejich složení a původu.

Podnikání bez papírů

 

Na podnikatele dolehlo v posledních letech mnoho nových povinností. Kontrolní hlášení DPH, EET a další papírování už zabere skoro více času než samotné podnikání.
 

Proto bych rád znovu předložil návrh na jednotné kontrolní a inkasní místo, aby podnikatelé komunikovali a následně byli kontrolování co nejméně úřady, ideálně jedním. Vždyť když to může udělat jeden, nemusí to dělat deset dalších.

Spokojené stáří

 

Stáří má být důstojné. V současné době jsou poskytovatelé služeb závislí na dotacích a financování probíhá téměř ze dne na den. Přitom by stačilo málo a vše by mohlo fungovat. Z vlastní zkušenosti z Bolatic vím, že dostupnost sociálních služeb je jedním ze základních pilířů fungování obce. Pomoc by měla směřovat nejen do pečovatelských zařízení ale zejména do služeb, které mohou čerpat i ti, kteří se zvládají z vlastního domova.
 

 

Proto bych chtěl prosadit předvídatelné a stabilní financování sociálních služeb i v malých obcích a městech. Pomůžu výstavbě nových denních stacionářů a také domovů pro naše seniory.

Moderní zdravotnictví

 
Zdravotnictví je rok od roku dražší. Pro mě je důležité, aby zůstala dostupná (tedy pojišťovnou placená) ta nákladná léčba, která může jako jediná pomoci v případě některých závažných chorob.

 

 

Zasadím se o to, aby byly hrazeny i moderní způsoby léčby, které přinášejí až neskutečně dobré výsledky. Například léčba kmenovými buňkami prováděná v Ostravě, či cvičební terapie dětí s mozkovou obrnou nejen v Klimkovicích či Praze.

Rozvoj obcí a měst

 

Jako starosta obce a předseda Sdružení obcí Hlučínska moc dobře vím, co naše starosty a obyvatele trápí. Většina z těchto problémů je spojená s nedostatečnými finanční prostředky. Ať už je to nedokončená infrastruktura, nedokončená dětská hřiště nebo jen cyklostezky pro naše sportovce.
 

Zasadím se o to, aby obce dostávaly více peněz ze státního rozpočtu díky úpravě tzv. „Rozpočtového určení daní“. Jen díky tomu zajistíme v obcích služby jako je pošta, sociální služby či provoz školek a škol.

bottom of page