top of page

Co pomůže v boji proti množírnám?

Česká republika patří k zemím, kde se nebývale daří chovatelům psů, kteří se psy kšeftují. Jedná se o takzvané množírny, jinými slovy neregulované chovy psů. Veterinární správa se sice snaží reagovat na podněty občanů a kontrolovat podezřelé chovy, ale častokrát je v koncích, protože se nemůže opřít o zákon či vyhlášku, které by vymezily jasné podmínky pro chov psů.

Vláda, poslanci i senátoři se v posledních letech snaží daný problém řešit. Právě vláda nedávno schválila novelu veterinárního zákona, který nyní bude projednávat Poslanecká sněmovna a Senát. A co je v novele nového? Nově v zákoně najdeme povinnost oznámit chov 3 a více fen starších 12 měsíců ve společné domácnosti, tedy odpadá možnost "rozdělovat si" jednotlivé feny mezi obyvatele domácnosti a obcházet tak pravidla. Současně s tím je stanovena pokuta až 50.000 Kč při porušení těchto paragrafů.


Do Poslanecké sněmovny se asi brzy dostane i novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Novela zavádí definici množírny, která v sobě spojuje již existující zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách a chov většího počtu zvířat. Výslovně je uveden zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně. Dále se také rozšiřuje okruh subjektů, na které se vztahují povinnosti při chovu psů a koček, a zpřísňují se povinnosti chovatelů psů a koček.


Poslanecký pozměňovací návrh

První krok v boji proti množírnám jsem ještě jako poslanec podnikl už v roce 2017, kdy se nám společně s kolegy při projednávání novely veterinárního zákona podařilo do zákona přidat pravidlo o povinném čipování psů (při prvním očkování proti vzteklině). To začně platit od 1. 1. 2020. Řada měst, v nichž bylo čipování psů již dříve zavedeno, s ním má výborné zkušenosti. Také u nás v Bolaticích (4 500 obyvatel) jsme od roku 2016 schválili nepovinné čipování psů. Majitelům psů navíc přispíváme částkou na čipování ve výši 300 Kč a kdo si psa očipoval, platí poplatek za psa ve výši 100 Kč/rok. Za nečipovaného psa platí majitelé 300 Kč/rok. Již během prvního roku jsme měli očipovaných téměř 60 % všech psů a dnes je v Bolaticích očipováno asi 88 % psů. Obec má všechny čipované psy ve svém registru a rovněž si pořídila čtečku čipů. Úzce také spolupracujeme s místním veterinářem, který má rovněž čtečku a má přístup do databáze registrovaných psů, vedené Komorou veterinárních lékařů ČR. Pokud je pes z Bolatic a má čip, vždy dohledáme majitele. Jenže občas se u nás objeví i pejsci, kteří jsou bez čipu nebo čip mají, ale nejsou v žádném nám známém registru zapsáni. A to je jeden velký problém.


Výrazně by tak pomohl jednotný celostátní registr. Ten může spravovat např. Komora veterinárních lékařů nebo i Ministerstvo zemědělství, které s podobnými registry má zkušenosti. Čipování psů má své výhody i nevýhody, které je ale třeba uvést:


Výhody
  • zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli

  • při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví

  • přesná průkaznost identity psa

  • snadnější monitoring chovu psů

  • lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat

  • umožnění kontroly psů při prodeji

  • usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren

  • snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí).


Nevýhody
  • nutnost vytvořit jednotnou celostátní databázi – registr čipů a s tím spojené náklady

  • náklady spojené s čipováním.


Aby však pracovníci veterinární správy mohli ještě lépe kontrolovat tzv. množírny a chovatele, u kterých je podezření na týrání zvířat, výrazně by k tomu pomohla vyhláška o podmínkách chovu psů. Ta by měla stanovit minimální velikost plochy, ve které pes žije, kolikrát denně má být krmen, jak často má být vpuštěn do výběhu, jak psa přepravovat atd. Podobné podmínky by pak měly platit i pro jiné druhy zvířat.


Zda se to vše podaří, bude záležet na poslancích, senátorech, ministerstvu zemědělství i odbornících, kteří ještě mohou do projednávané novely veterinárního zákona zavést potřebné změny. Já osobně bude dělat, co jen bude v mých silách!

182 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page